Firmakunde

Akershus Murforretning AS tilbyr mur- og flisarbeid på eneboliger og mindre flermannsboliger/Prosjekt – nybygg og rehabilitering

Vi innehar sentral godkjenning tiltaksklasse 1 utførende murarbeid. Vi har gode system for kvalitetssikring, og gode rutiner på nybygg med uavhengig kontroll, og papirene dette fører med seg.

Fokus på rekruttering. Akershus Murforretning AS er godkjent lærebedrift. I en bransje med skremmende utvikling hva gjelder rekruttering av nye murere ønsker vi til enhver tid å ha én lærling inne hos oss.

Som kunde hos Akershus Murforretning AS blir dere godt ivaretatt. Vi tilbyr god fleksibilitet og kapasitet, og vil bistå dere arbeidet med fornøyd sluttkunde!

Per i dag er vårt arbeider mot bedrifter vektet ca. 30/70 mur/flisarbeid. – Vi ønsker å jevne ut dette, så fortiden jakter vi fortrinnsvis på mur/betongarbeid.